Fejléc
© KÖRZETI DIÁKSPORT BIZOTTSÁG MÓR, Számlaszám: OTP 11736044-20007085, Adószám: 18489695-1-07
ALAPSZABÁLY

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

1. §. Általános rendelkezések:

(1) A szervezet neve: Körzeti Diáksport Bizottság Mór
(2) Székhelye: MÓR
(3) Címe: 8060 Mór, Deák F.u. 52 sz.
(4) Mûködési területe: Fejér megye
(5) Bélyegzõje: Körzeti Diáksport Bizottság Mór
(6) Státusza: jogi személy
(7) Mûködése: jogi személyiséggel rendelkezõ, önálló társadalmi szervezetként mûködik, a Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint.
(8) Jogállása: közhasznú szervezet
(9) Számlaszáma: OTP Kereskedelmi Bank RT. Fejér Megyei Igazgatóság Városi Fiók Mór 11736044-20007085

2. §. A Szervezet célja és feladata:

(1) A diákság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és testkultúrális igények érdekképviselete, érdekvédelme.
(2) A diáksportban érintettek- kiemelten a szövetség tagjainak-érdekképviselete, érdekvédelme.
(3) A diáksport szervezeti és mûködési feltételeinek, a fejlesztési célkitûzések megvalósításának segítése.
(4) A területi versenyrendszer mûködtetése, sporttalálkozók, vetélkedések és versenyek szervezése, lebonyolítása.
(5) Gyalogtúrák, vízitúrák, kerékpártúrák, sítúrák szervezése, lebonyolítása.
(6) Sporttáborok szervezése, lebonyolítása.
(7) Együttmûködés a diáksportban érintett állami, társadalmi és sportszervezetekkel.
(8) A magyar diáksport területi szintû képviselete.
(9) Éves eseménynaptár készítése és az ehhez kapcsolódó költségvetés összeállítása.
(10) Pártoktól független szervezet, mûködése során pártoktól anyagi támogatásra nem tart igényt,pártoknak anyagi támogatást nem nyújt; célkitûzései között országgyûlési képviselõ jelölését, illetve támogatását nem szerepelteti.
(ll) Felvilágosítás, véleményadás diáksport és az egyéb hatáskörbe tartozó ügyekben.
(12) A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból, tagjain kívül bárki részesülhet, amennyiben a szervezet célkitûzéseivel egyetért.

A szervezet közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegõrzés, a diáksport és azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén (az 1997. évi CLVI. tv.5. Fejezet 26.§.C.l1.,4.,9.,14., és 20. alpontja alapján.) Közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik.

A szolgáltatásokról információt szerezhet:
- a móri Városi TV képújságából
- a móri Sport TV -ból
- a móri Ezerszó Újságból és képújságból - az (össze)Hordó helyi újságból
tovább »

 

webszerk.hu