Fejléc
© KÖRZETI DIÁKSPORT BIZOTTSÁG MÓR, Számlaszám: OTP 11736044-20007085, Adószám: 18489695-1-07

Mottó:
"Akik azt hiszik, nem érnek rá a testedzésre, azok elõbb- utóbb kénytelenek lesznek idõt szakítani a betegségre !"

Szakmai beszámoló – 1986 - 2006

Jelenleg 15 iskola tartozik tagjaink közé, 3719 tanulóval.

Ebbõl:
- 13 általános iskola / 1 eltérõ foglalkoztatású /
- 2 középiskola

Az iskola neve

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Bakonycsernye

382

370

386

373

334

Bodajk

470

460

393

397

376

Csákberény

101

98

101

98

99

Csókakõ

104

93

81

71

65

Fehérvárcsurgó

162

152

148

142

117

Gárdonyi, Mór

85

86

91

87

84

Isztimér

77

29

28

-

-

Kincsesbánya

174

206

202

204

190

Magyaralmás

-

-

-

104

89

Nagyveleg

16

17

18

-

-

Perczel, Mór

389

470

420

463

441

Petõfi, Mór

318

345

331

332

343

Pusztavám

210

198

202

198

186

Radnóti, Mór

568

567

549

508

498

Szent Erzsébet, Mór

155

146

145

140

141

Táncsics, Mór

261

271

277

309

319

Zimmermann, Mór

597

559

527

511

437

-sszlétszám:

4069

4067

3899

3937

3719

A dölten és aláhúzottan kiemeltek közös igazgatás alatt.

Büszkén mondhatjuk, hogy megalakulásunk óta / 1986 / a megyében egyedülállóan szervezettségünk 100 %- os.
Az elmúlt évben több mint 80 versenyt szerveztünk 25 sportágban 12.000 résztvevõvel.
A sportágak többségében sikerült megyei- és országos eredményeket elérni.

Létszámösszesítõk

2003/2004

Sportágak száma:

23

Résztvevõ lányok:

3557

-sszes rendezvény:

82

Részvevõ fiúk:

8514

-sszes rendezvénynap:

101

-sszlétszám:

12071

2004/2005

Sportágak száma:

26

-sszes rendezvény:

82

-sszes rendezvénynap:

92

Résztvevõ lányok:

3970

Részvevõ fiúk:

8353

-sszlétszám:

12323

2005/2006

Sportágak száma:

25

-sszes rendezvény:

73

-sszes rendezvénynap:

90

Résztvevõ lányok:

4354

Részvevõ fiúk:

7515

-sszlétszám:

11869

A sportágak felsorolása

- asztalitenisz – az elmúlt évek sikerei után kevesebb eredmény
- aquatlon – az idei évtõl rögtön országos eredmények
- atlétika – több kiváló eredmény született, fejlõdött a sportág
- darts – a sporttábor keretén belül
- duatlon – a jövõben szélesíteni kell a versenyzõk bázisát, országos eredmények
- floorball – iskolai versenyek, kupák
- grundbirkózás – fejlõdõben és eredményesen szereplõ sportág, országos
- három tusa – öttusa elõkészítõ / futás, úszás, lövészet /
- játékos sportversenyek – stabil eredmények, több lehetõség
- kajak – a sporttábor programjában
- kenu – a sporttábor programjában
- kerékpár – régebbi sportág – koncentráció / duatlon, triatlon /
- kézilabda – a minõségi munka eredményei jelentkeznek
- kosárlabda – szélesebb alapokkal még jobban fejlõdhet
- labdarúgás – a népszerûsége és eredményessége az elõzõ évhez hasonló
- öttusa – összehangolni a tevékenységet
- pétanque - a sporttábor programjában
- rugby -régebbi sportág
- röplabda - régebbi sportág
- sakk – újra fejlõdik
- sífutás – továbbra is helyi hegemónia
- sí lesiklás – jelentõs eredmények
- sportlövészet – eredményes, törés a fejlõdésben
- szánkó – csak körzeti versenyzõk a megyében
- szellemi diákolimpia - régebbi sportág
- tájékozódási futás - régebbi sportág
- teke – már országos szintû eredmények/ sajnos megszûnt a pálya /
- tenisz – jelenleg épül az új bázis, országos szintû eredmények
- természetjárás – kedvelt a tanulók körében, körzeti találkozók
- tollaslabda – a legsikeresebb sportág
- torna – meghatározó a megye sportéletében
- triatlon – fejlõdõben levõ sportág
- úszás – dinamikusan és eredményesen fejlõdik
- vívás / önállóan illetve az öttusára elõkészítés /

Sportágak 1986 - 2006:


 

Körzeti

Megyei

Országos

Nemzetközi

Asztalitenisz

   

x

 

Aquatlon

   

x

 

Atlétika

     

x

Darts

x

     

Duatlon

   

x

 

Floorball

x

     

Grundbirkózás

   

x

 

Három tusa

x

     

Játékos sportverseny

 

x

   

Kajak

 

x

   

Kenu

 

x

   

Kerékpár

 

x

   

Kézilabda

   

x

x

Kosárlabda

 

x

   

Labdarúgás

   

x

 

-ttusa

x

     

Pétanque

x

     

Rögbi

x

     

Röplabda

x

     

Sakk

 

x

   

Sí- futás

   

x

 

Sí- lesiklás

   

x

 

Sportlövészet

   

x

 

Szánkó

 

x

   

Szellemi diákolimpia

 

x

   

Tájékozódási futás

x

     

Teke

   

x

 

Tenisz

   

x

 

Természetjárás

 

x

   

Tollaslabda

     

x

Torna

   

x

 

Triatlon

   

x

 

sszás

   

x

 

Vívás

x

     

 

Jelentõsebb események 1986 - 2006:

Móron 1986-ban a helyi és a környezõ iskolák diáksportköreinek vezetõi megalakították a Körzeti Diáksport Bizottságot. A Szervezet megalakulásakor / azóta is folyamatosan / a megyében egyedülálló módon teljes egészében tömöríti a város és vonzáskörzete iskoláit, tanulóit.
Az elmúlt 17 év alatt a szerény lehetõségekkel bíró “kis” szervezetbõl a megyében és országosan is ismert – és elismert – rengeteg és sikeres versenyt, rendezvényt szervezõ Szervezet lett.
Ez a 17 év az iskolai diáksport körök munkájára alapozottan hatalmas fejlõdést hozott, mind a sportágak számát tekintve, mind a minõségi, eredményességi mutatók vonatkozásában.
Jelenleg 15 iskola és diákjai tartoznak tagjaink közé / ebbõl 7 móri 8 körzeti / a város 7 iskolájából 2 középiskola, 1 pedig fogyatékos gyermekekkel foglalkozik. A taglétszámunk közel 4000 fõ.
Sajnos tárgyi feltételeink nem fejlõdtek a versenyeztetés színvonalával arányban; külön irodánk nincs, az adminisztratív munkát a tornatermi irodákban, illetve saját lakásunkban végezzük. A számítógép adta lehetõség és a mobiltelefon nagyban emeli lehetõségeinket, de a közhasznúvá válás és a rendezvények sokasága egyre több ilyen jellegû tevékenységet kíván tõlünk.
A tárgyi feltételek hiányát ellensúlyozza az a kiváló szakembergárda, amely az évek során ezt a kimagasló eredményt elérte.
1991 óta rendezünk sporttábort Agárdon, ahol a jelentkezések számától függõen 1 vagy 2 turnusban foglalkoztatjuk körzetünk tanulóit. Az alap, a kajak és a kenu sportágak megismertetése, de lehetõség van úszásra, labdarúgásra, kézilabdára, kosárlabdára, teniszre, tollaslabdára.
A foglalkozásokon kívül lehetõséget biztosítunk a Velencei – tó megismerésére / vizitúrák, hajókirándulás, gyalogtúra, múzeumlátogatás /. A tábor zárásakor “tábori olimpiát” rendezünk a különbözõ sportágakban. A táborokhoz kapcsolódóan több alkalommal szerveztünk önállóan vizitúrát a Tiszára.
1992 az utolsó tornaünnepély, amely egy hosszú sorozat lezárása volt.
1993 óta megrendezzük az évfolyambajnokságot 3 sportágban / labdarúgás, kézilabda, kosárlabda /, amely lehetõséget biztosít a 4.- 8. osztályos diákoknak a hétvégi szabadidõ hasznos eltöltésére, egyben jó felkészülés a diákolimpiára. A két fordulós verseny zárásakor díjkiosztó gálát tartunk, amelyet jó hangulatú tanár- diák “összecsapás” foglal keretbe.
1994 óta egy hagyományt újjáteremtve évente egy vagy két alkalommal megrendezzük “Természetjáró találkozónkat”, amely adottságainkat kihasználva jó lehetõséget biztosít a természet megismerésére, védelmére, a “társszervek” / mentõk, tûzoltók, rendõrök / életének bemutatására.
1997 óta folyamatosan megrendezzük a “Város körüli futást”, amely során Mór város “külsõ” utcáin több, mint 17 kilométert futva / 8 szakaszban 8 hétig / a futást népszerûsítve - csak a részvétel számít – biztosítjuk elsõsorban az alsó tagozatos gyerekeknek a mozgás lehetõségét. A “kör” megtétele után a résztvevõk sorsoláson vesznek részt, amely során sportszereket nyerhetnek, a fõdíj pedig 1 vagy 2 fõ ingyenes részvétele a sporttáborban.
1998 márciusában Móron megalakult a Testnevelõ Tanárok Országos Egyesületének Mór Városi Szervezete. A szakmai szervezettel karöltve egyre nagyobb hangsúlyt tudunk munkánk színvonalának adni / a sporttörvény és változásainak elemzése, szabályváltozások stb./
1999- ben a város vezetõinek részvételével részt vettünk az “-sszefogás az ifjúság egészségéért, edzettségéért” országos konferencián. A konferencia megerõsített abban, hogy egyre több lehetõséget kell biztosítani diákjaink számára.
Szintén ebben az évben átalakultunk közhasznú szervezetté, amely kitágította lehetõségeinket, de egyúttal egyre több jogi és adminisztratív feladat hárul ránk.
2000- ben egy kiemelkedõ jelentõségû rendezvényt / futóváltót / szerveztünk hazánk államiságának 1000 éves évfordulójára “ Az ezerjó hazájában ezren 2000 méterrel 2000 kilométert 2000- ben” elnevezéssel, amely 1 hétig folyamatosan tartott 1000 fõ részvételével. A befolyt nevezési díjakat felajánlottuk az épülõ sportcsarnok és uszoda költségeire / azóta a beruházás megvalósult /.
2002- ben készült el a fenti létesítmény, amelyben már több úszóversenyt, sõt triatlonversenyt is rendeztünk.
2003 – ban már nyáron is szervezünk bajnokságot / mint társszerv / az “Utcák, terek bajnoksága” néven labdarúgásban.
Külön ki kell emelnünk, hogy Mór városa több ízben végzett a “Kihívás napja” nemzetközi sportnap kategória gyõzteseként, amely elsõsorban a diákoknak és Szervezetünk sportvezetõinek köszönhetõ!
Október óta önálló honlappal jelentkezünk: www.diaksport-mor.hu
2004- bekapcsolódtunk a Nemzeti Civil Alapprogramba a Közép- dunántúli Régió munkáján keresztül / elektorunk Nagy István a régió kollégiumának tagja lett /
Az év kiemelkedõ rendezvénye a regionális sportnap a fogyatékkal élõ gyerekek számára május 6- án. Meg kell említenünk, hogy amíg volt megyei eredményességi verseny, addig körzetünk több iskolája végzett rendszeresen az elsõ három helyen.
Decemberben megszerveztük a „Mozogjon Mór” rendezvényét.
2006- ban ünnepeljük megalakulásunk 20. évfordulóját, amelyet egész éves tevékenységünk áthat, és amelyet az év zárásakor szeretnénk nagyszabású rendezvényekkel megkoronázni.
Ennek jegyében megrendeztük a „Születésnapi Kupát” kézilabda és labdarúgás sportágakban.
November 11- én ünnepi közgyûlést tartottunk.
Ebben a tanévben önálló sítábort is szervezünk.
Az egyszázalékos felajánlásokból is részesültünk ebben az évben.

A történeti áttekintés után a jelenben 28 sportágban rendezünk versenyeket 90- 100 versenynappal 12 000 fõ részvételével.

Támogatóink, kapcsolataink, szakembergárdánk:

1. a gazdasági szervezetek elsõsorban a DSK és az ISK tevékenységéhez járulnak hozzá illetve a DSB tevékenységét kis mértékben támogatják

2. kiemelt támogatóink a következõk:

- Mór Város -nkormányzata
- Magyar Diáksport Szövetség
- Fejér Megyei Diáksport Szövetség
- Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesülete
- Fejér Megyei Közgyûlés
- Mór Város Sportjáért Közalapítvány
- Nemzeti Civil Alapprogram

3. a fentieken kívül pályázatokból fedezzük rendezvényeink költségeit

- az iskolákkal az esetek többségében kiváló a kapcsolat
- az önkormányzatok, a sportbizottság anyagi segítsége nagymértékben támasza munkánknak
- a sportalapítvány, az MDSZ, az FMDSZ, az MTTOE, az NCA szakmai támogatása sokat jelent számunkra
- kezd kiépülni a kapcsolatunk az üzemekkel és más DSB szakembereivel
- munkánk eredményességét elsõsorban a tapasztalt, elkötelezett testnevelõinknek köszönhetjük
- az „idõsebb” testnevelõkön kívül fiatalabb testnevelõink is átveszik a „stafétabotot”
- más szakos pedagógusok is szervezik a versenyeket
- nem pedagógus szakembereink kiválóan helytállnak

Végezetül: Eredményeinket továbbra is kiváló szakembergárdánknak köszönhetjük, akik önzetlen munkájukkal, összetartásukkal, egymás megbecsülésével körzetünk magas szintû értékeit teremtik meg.

Mór, 2006.11.11.

Nagy István
DSB elnök

webszerk.hu